Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị

Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị

4.5/ 5 ( 15 lượt )

TÓM TẮT

Tên truyện: Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị / 青山看我应如是
Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên / 清水边
Weibo: Mộc Canh Mộc Canh Mộc Canh Mộc Canh @木更木更木更木更
Thể loại: Huyền huyễn, ngọt sủng, xuyên qua nhiều kiếp, song hướng thầm mến, bệnh kiều công, cổ trang, HE.
Edit: Mặc Bạch
Nguồn truyện: Trường Bội


Văn án


Phật Tôn hạ phàm lịch kiếp, không ở trong khổ làm sao biết nhân gian khổ, không trải qua thất tình lục dục, làm cách nào độ được chúng sinh sân si dục niệm...


Phật Tôn độ xong khổ ải một đời, lại tiếp theo một đời, trải hết khổ, tự động về trời, phá Thiên Đạo, đứng ngoài hêt thảy thiên địa pháp tắc


Mà hắn vốn chỉ nghĩ đi theo người kia để lòng an tâm, không ngờ cuối cùng bị liên lụy càng sâu.


Ta chỉ nghĩ giúp ông chủ độ kiếp thuận lợi, không nghĩ tới lại cùng ông chủ yêu đương @[email protected]


- ------------


Công bệnh kiều, bệnh kiều thật sự, bệnh – khó mà cứu chữa – kiều, kiều đến mức không thể kiều hơn được nữa


Mìn: Thế giới đầu tiên thụ là một loli ngực bự, không thể chấp nhận thì hãy né ra.


Nhưng dưới ngòi bút của tôi, mìn cũng biến thành đáng yêu, tin tôi!


Bộ truyện này tác giả cầm đầu ship CP!


High lắm


CP ngon lắm


Ai đọc người đó biết


Nhất định phải tin tôi!