Con Dâu Nhà Họ Chu Chương 27: Mỗi người "1 phút"

 • Chương trước
 • Màu nền
  Kiểu chữ
  Kích thước chữ
  Chiều cao dòng
  Khoảng cách dòng
  Full khung
 • Chương tiếp

Chương 27: Mỗi người "1 phút"

Thấy thế, Chu Dũngt nhịnt khôngt đượct cười,t đềt nghịt nói:t “Emt dâu,t họt đềut chờt khôngt được,t khôngt bằngt đổit cácht chơit đi,t mỗit ngườit chơit mộtt phútt,t nhưt vậyt đềut cót thểt thỏat mãnt em,t thết nàot hả……”t “Được……”t Trươngt Tiểut Phúct cảmt thấyt cáit nàyt rấtt kícht thích,t liềnt đápt ứng.

Chut Dũngt vừat nghe,t lậpt tứct hưngt phấnt rútt rat dươngt vật,t ômt Trươngt Tiểut Phúct nằmt xuống,t đit tìmt dâyt thừng,t đemt hait chânt cùngt hait tayt Trươngt Tiểut Phúct tróit lạit buộct ởt saut lưng,t trướct ngựct hait númt vút bịt dâyt thừngt tróit quat đếnt biếnt hình.

Trươngt Tiểut Phúct nhìnt Chut Dũngt tróit mình,t vẫnt làt nhịnt khôngt đượct hỏit,t “Anht hai,t anht họct từt đâut vậy?”t Chut Dũngt lặngt lẽt cười,t “Họct theot trênt mạngt đấy……”t hắnt đãt sớmt muốnt chơit tròt nàyt ởt trênt ngườit Trươngt Tiểut Phúc,t lúct nàyt rốtt cuộct dâyt thừngt đãt đượct buộct chặt,t trongt lòngt thỏat mãn.

Trươngt Tiểut Phúct mắtt trợnt trắng,t biếtt làt nhưt vậy.t Nhưngt ngẫut nhiênt chơi,t Trươngt Tiểut Phúct cònt cót thểt tiếpt nhận,t chot nênt cũngt khôngt khángt cự.t Tayt chânt bịt trói,t làmt Trươngt Tiểut Phúct giốngt cáit cont rốit giốngt nằmt ởt sôt pha,t hait chânt bịt ápt đếnt mứct mởt rat lớnt nhất,t nơit riêngt tưt cảmt thấyt bạit lộ,t songt huyệtt thỉnht thoảngt cót dịcht ấmt ápt chạyt ra,t hìnht ảnht nàyt thậtt kícht thícht mấyt ngườit đànt ông.

Chut Dũngt bấmt điệnt thoạit hẹnt giờ,t tiếngt đồngt hồt từt trongt điệnt thoạit truyềnt ra,t khôngt hiểut saot rấtt kícht thích.t Saut đót Chut Dũngt làmt đầut tàut gươngt mẫu,t bắtt lấyt dươngt vậtt nhắmt ngayt tiểut huyệtt ướtt átt Trươngt Tiểut Phúc,t eot bụngt thúct mạnht mộtt phátt đit sâut vàot trong,t bịt đ-t lâut nhưt vậy,t vẫnt nhưt cũt rấtt nóng,t đườngt đit vàot trongt giốngt giốngt nhưt nhungt tơt baot vâyt lấyt dươngt vậtt hắn,t ấmt nóngt.

Chut Dũngt đèt Trươngt Tiểut Phúc,t hưngt phấnt rat sứct đâmt sau,t chỉt cót mộtt phútt đồngt hồ,t thờit giant gấpt gápt làmt hắnt tăngt tốct đột gấpt chụct lần,t đưat đẩyt tầnt suấtt nhanht đếnt kinht người,t dươngt vậtt thôt tot lient tụct chọct vàot điểmt G,t chỉt mộtt phútt đồngt hồ,đâmt mấyt chụct phát,t làmt Trươngt Tiểut Phúct trợnt trắngt mắt.

Dươngt vậtt củat mấyt ngườit đànt ôngt ởt mộtt bênt xếpt hàng,t chờt thêmt mộtt phútt đồngt hồ,t Chut Dũngt rútt rat dươngt vật,t chut chat gấpt khôngt chờt nổit tiếnt lên,t bắtt lấyt “tinht thần”t củat ôngt nhắmt vàot tiểut huyệtt Trươngt Tiểut Phúc,t phốct mộtt tiếngt cắmt mạnht đit vào.

Dit độngt đúngt giờt truyềnt đếnt âmt thanht tícht tắc,t nhưt bùat đòit mạngt,t thúct giụct Chut cha,t bắtt lấyt Trươngt Tiểut Phúct hait chânt liềut mạngt hướngt vàot trongt đâm,t mỗit mộtt clầnt đềut thậtt tànt nhẫnt đâmt saut vàot trong,t tốct đột nhanht nhưt đánht trụt,t tầnt suấtt caot đưat đẩy,t mat xátt tiểut huyệtt Trươngt Tiểut Phúct đếnt nổit lửa,t hoat tâmt khôngt ngừngt bịt vat chạm,t đỉnht têt mỏit khót chịu,t bụngt nhỏt phátt trướng.

Chut chat nhưt độngt dụct,t tốct đột dũngt mãnht dịt thường,t đưat đẩyt hơnt mườit cáit cảmt giáct đượct tiểut huyệtt Trươngt Tiểut Phúct cot rútt lại,t tốct đột càngt lúct càngt nhanh,t đếnt cuốit cùngt Trươngt Tiểut Phúct rốtt cuộct chịut khôngt nổi,t hếtt mộtt phút,t dươngt vậtt rờit khỏi,t hoat huyệtt cùngt niệut đạot đềut phunt rat dâmt thủy……

Dươngt vậtt Chut chat vừat rờit khỏi,t Chut Cườngt lạit vộit vàngt đit vào,t lạit mộtt trậnt mãnht liệtt vat chạm,t đếnt hait bầut ngựct củat Trươngt Tiểut Phúct lắct lưt điênt cuồng,t liênt miênt khôngt dứtt tiếngt rênt rỉ,t làmt âmt thanht Trươngt Tiểut Phúct đềut trởt nênt khànt khàn.

Nămngườit đànt ôngt thayt phiênt tiếnt vàot thânt thểt củat Trươngt Tiểut Phúc,t mỗit lầnt chỉt cót mộtt phútt đồngt hồ,t thờit giant mặct dùt ngắn,t nhưngt mangt đếnt kícht thícht khoáit cảmt lạit làt trướct nayt chưat từngt có,t vìt thờit giant quat ngắn,t khiếnt chot Trươngt Tiểut Phúct cựct lạct caot trào,t làmt Trươngt Tiểut Phúct dâmt dịcht nhưt thủyt triềut phunt trào,t mộtt cỗt lạit mộtt cỗt khôngt ngừngt chảyt ra,t hỗnt hợpt tinht dịcht củat mấyt ngườit đànt ôngt,t chảyt trênt sôt phat mộtt mảnht dơt bẩn.t “A……t ưmt ưm……t Anht Siêu……t Đủ…t đủt rồi……”

Khôngt biếtt làt mấyt lần,t nămt ngườit đànt ôngt khôngt ngừngt đemt tinht dịcht bắnt vàot trongt thânt thể,t lạit đếnt phiênt Chut Siêu,t lạit chot tinht dịcht bắnt vàot trongt thânt thể,t tửt cungt đềut bịt rótt đầy,t bụngt giốngt nhưt mangt thait hơit hơit phồngt lên,t Trươngt Tiểut Phúct chịut khôngt nổit bậtt rat tiếngt khóct,t ngượct lạit khiếnt nămt ngườit đànt ôngt càngt thêmt hưngt phấn,t mộtt câyt tiếpt mộtt câyt khôngt ngừngt đemt dươngt vậtt đưat vàot trongt cơt thểt Trươngt Tiểut Phúc.

Chơit tròt chơit tớit nửat đêm,t cuốit cùngt mớit kếtt thúc,t Trươngt Tiểut Phúct khôngt biếtt lênt giườngt thết nào,t ngườit lênt giường,lậpt tứct ngủ,t saut đót tiếnt vàot trongt mơ.t Màt ởt trongt mơ,t Trươngt Tiểut Phúct lạit gặpt đượct ngườit đànt ôngt kia,t Huyềnt Đô.t Trongt mộngt nhưngt Trươngt Tiểut Phúct bấtt giáct cảmt thấyt mệt,t thânt thểt nhẹt nhàngt tinht thầnt dưt thừa.

Thấyt Huyềnt Đô,t Trươngt Tiểut Phúct lậpt tứct lạit cót hứngt thú,t hướngt vềt phíat hắnt bướct nhanht.t Huyềnt Đôt ngồit ởt bênt hồ,t trongt tayt nắmt cầnt câu,t làt câut cá.t Bênt hồt tấtt cảt đềut làt câyt đào,t đóat hoat nhưt yênt hàt giốngt rựct rỡt ảnht ngượct ởt trênt mặtt nước.t Phấnt hồngt cánht hoat phiêut nhiênt rơit xuống,t dừngt lạit trênt ngườit hắn,t màut trắngt cùngt hồngt đào,t hìnht ảnht đẹpt khiếnt Trươngt Tiểut Phúct xemt đếnt ngẩnt ngơ.

Nhướngt mày,t saut đót đếnt bênt hắnt ngồit xuống.t “Huyềnt Đô,t anht nhớt emt sao?”t Trươngt Tiểut Phúct dựat vàot ngườit hắn,t chópt mũit dánt ởt áot bàot màut trắng,t dùngt sứct hítt mấyt hơit,t mùit hươngt nhànt nhạtt thấmt vàot ruộtt gan,t mộtt bênt nghe,t mộtt bênt duỗit tayt nhẹt nhàngt vuốtt tóct hắn,t thấyt hắnt khôngt đáp,t tayt côt cuốnt đuôit tóct nhẹ,t nóit bênt tait hắnt ……t “trênt ngườit củat anht cót hươngt vịt cảut bọnt họ……”t Huyềnt Đôt rốtt cuộct cũngt nhìnt Trươngt Tiểut Phúc,t âmt thanht cót chútt lạnh,t hắnt nhịnt khôngt đượct bắtt lấyt tayt Trươngt Tiểut Phúc,t hỏi,t “Bọnt họt làmt emt vuit vẻt sao?”

Trương Tiểu Phúc nhíu mày trừng mắt hắn: “Vui vẻ. Thế nào? Anh không thích?” Huyền Đô cũng không đáp, chỉ là sâu kín thở dài,trên mặt lại nhiều ảm đạm cùng tịch liêu. Trương Tiểu Phúc nhíu mày càng sâu, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, đang chuẩn bị hắn lại nói, Huyền Đô nắm cần câu, câu lên một cái màu mỡ cá. “Vừa lúc có thể làm cá nướng.” trên mặt hắn nhiều chút vui vẻ, đứng dậy đi đến phòng nhỏ, Trương Tiểu Phúc ở phía sau đi theo, trở về phòng nhỏ, nhưng là trực tiếp ở trong sân làm cá nướng.

Nhìn hắn cũng là mang theo một cỗ tiên khí, Trương Tiểu Phúc ở một bên xem đến thất thần, chờ hắn nướng xong mang lên bàn, lấy rượu mang tới, cùng Trương Tiểu Phúc mỗi người một ly, không đợi hắn buông, Trương Tiểu Phúc liền bắt lấy tay hắn,trực tiếp đem ly rượu tới bên miệng uống. “Huyền Đô, rượu anh uống ngon thật.” Trương Tiểu Phúc liếm liếm môi, thả ly, lại còn bắt lấy tay hắn, tay hắn thon dài, móng tay hồng nhuận nắm trong tay hơi lạnh.

Huyền Đô bị tay Trương Tiểu Phúc bắt lấy, biểu tình có chút kỳ quái, nhưng có thể nhìn ra là sung sướng, bị Trương Tiểu Phúc thưởng thức một chút. Trương Tiểu Phúc chỉ cảm thấy trong tay cũng là mùi hương, do cô vừa uống rượu xong, đến gương mặt nóng lên, nhìn về phía hắn, tâm liền càng cuồng nhiệt, không biết là rượu say người hay là sắc đẹp say lòng người……

“Đừng chỉ uống rượu, ăn một chút gì đi……” Huyền Đô dùng đũa gắp chút thịt cá, đưa đến miệng Trương Tiểu Phúc, Trương Tiểu Phúc vui sướng hài lòng há mồm ăn, thịt cát tươi mới thơm ngọt ngon, càng quan trọng là mỹ nhân nha! Huyền Đô xem Trương Tiểu Phúc ăn đến đôi mắt đều mị lên, gọi vài lần, Trương Tiểu Phúc không khách khí ăn từng miếng luôn, ăn hai miếng lại đổ hai ly rượu uống, đến mức dạt dày nóng như lửa đốt, mới xua xua tay, đỡ cái trán đứng lên, “Em say, em có thể ở nơi này nghỉ ngơi một lúc được không……“Đương nhiên có thể.”

Huyền Đô tiến đến đỡ Trương Tiểu Phúc, Trương Tiểu Phúc sắc mê mê bắt lấy tay hắn, bịt hắn đỡ vào phòng, ngồi bên mép giường, ôm chặt eo hắn, nói thầm, “Em say…… Em say……” một bên nói thầm, một bên hơi mở mắt hướng lên trên nhìn hắn, lại nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.

Rượu say loạn tính, Trương Tiểu Phúc cảm thấy chính mình không thể từ bỏ cơ hội tốt thế này. Chuẩn bị muốn mượn say “làm” người này, làm không được hắn cũng muốn ăn đậu hủ của hắn, cho nên lắc lư thân thể đứng lên, ôm cổ hắn, eo để sát vào tiến đến tai hắn thổi khí, “Huyền Đô, em không muốn ngủ một mình, anh bồi em ngủ đi……”

Huyền Đô ánh mắt hơi lóe, đỡ ở tay của Trương Tiểu Phúc bên hông, hai ngón tay ấn ở eo bụng nơi nào đó, Trương Tiểu Phúc cẩm thấy thân thể lắc lư. “Em say rồi, nghỉ ngơi đi.” hắn đỡ Trương Tiểu Phúc nằm xuống, thấy Trương Tiểu Phúc nhắm mắt buồn ngủ, biểu tình phập phồng, nhìn chằm chằm gương mặt Trương Tiểu Phúc đang say ngủ, gương mặt hồng hồng, nhịn không được duỗi tay nhéo nhẹ lên hai má.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái phải hoặc dùng phím A và D để lùi/sang chương.