Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

4.3/ 5 ( 5 lượt )

TÓM TẮT

Một đêm đầy ướt át trôi qua, cô đã thành công trèo lên được đùi của người tình trong mộng của nữ nhân toàn quốc - Nhạc Thính Phong.


Thù đã được trả, cô bỏ đi những còn anh thì ngày đêm mong nhớ.


Bẵng đi ba năm, gặp lại trong tháng máy, anh liền đề nghị: "Ngủ với tôi một lần, cô sẽ có vai diễn xxx."


"Ngủ với tôi hai lần tôi sẽ giải quyết đám cặn bã kia cho cô."


"Ngủ với tôi..."


"Nhạc Thính Phong, anh đủ chưa?!"

Danh sách chương